Điều khoản sử dụng

 

Chào mừng bạn ghé thăm website chính thức của IMATS

Để sử dụng website này, bạn vui lòng dành thời gian đọc và tìm hiểu những Điều khoản sử dụng một cách cẩn thận. Đây là những thỏa thuận pháp lý giữa bạn và IMATS.

Bạn (người sử dụng) chỉ có thể truy cập, duyệt nội dung hay sử dụng bất kỳ nội dung, hình ảnh của website này một khi đã đồng ý và chấp thuận với các Điều khoản mà không có bất cứ sự giới hạn hay điều kiện nào. Nếu bạn không đồng ý với những Điều khoản này, xin vui lòng không sử dụng website này.

Mọi thông tin, hình ảnh và nội dung trên Website đều tuân thủ các quy định của pháp luật và phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. IMATS sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc đảm bảo tính hợp pháp cho việc cung cấp nội dung, thông tin đăng tải trên website đến người sử dụng.

1. ĐIỀU KHOẢN VỀ BẢN QUYỀN VÀ THƯƠNG HIỆU

Tuyên bố các quyền Sở hữu trí tuệ của IMATS đối với các đối tượng thể hiện trên website

Website và tất cả nội dung của website, bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản, thiết kế, đồ họa, giao diện, hình ảnh, mã code... đều thuộc bản quyền của IMATS hoặc bên thứ ba cấp phép cho IMATS. Bản quyền của IMATS được thể hiện trên website bằng dòng chữ tiếng Anh COPYRIGHT 2021 © ALL RIGHT RESERVED IMATS.

Tất cả những nội dung thuộc website này bao gồm nhãn hiệu, tên thương mại, mẫu logo công ty hoặc sản phẩm, kiểu dáng sản phẩm... đều thuộc quyền sở hữu của IMATS và được bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam và các văn bản liên quan.

Tất cả hành vi sao chép, trích dẫn, sửa đổi, phân phối, xuất bản, lưu thông… vì mục đích thương mại dưới mọi hình thức mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của IMATS là xâm phạm quyền của IMATS. IMATS có quyền yêu cầu người sử dụng chấm dứt việc sử dụng và bồi thường thiệt hại (nếu có).

2. NỘI DUNG ĐIỀU KHOẢN

2.1. Quyền và trách nhiệm của IMATS

IMATS có quyền thay đổi và/hoặc chấm dứt các nội dung, tính năng của một phần hay toàn bộ website mà không cần thông báo trước với người sử dụng.

IMATS có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và ngăn chặn các truy cập trái phép, sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin trên website.

Khi sử dụng website, thông tin sẽ được truyền qua một phương tiện/thiết bị nằm ngoài sự kiểm soát của IMATS. Theo đó, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho hoặc liên quan đến bất kỳ sự chậm trễ, thất bại, bị gián đoạn của bất kỳ dữ liệu hoặc các thông tin khác được truyền trong kết nối với việc sử dụng của website.

Thông tin cá nhân như địa chỉ, email, số điện thoại của người sử dụng website (do người sử dụng tự nguyện cung cấp bằng các hình thức khác nhau trên website) có thể được sử dụng nội bộ cho mục đích nâng cấp các sản phẩm, dịch vụ của IMATS. Chúng tôi cam kết không chủ động tiết lộ bất kỳ thông tin nào của người sử dụng cho bên thứ ba, ngoại trừ trường hợp có yêu cầu bằng văn bản của các đơn vị điều tra theo đúng luật pháp hiện hành. Khi đó, IMATS sẽ thông báo tới người sử dụng bằng văn bản. Tuy nhiên, mặc dù có các công nghệ bảo mật và hệ thống cũng được trang bị rất nhiều tính năng bảo mật, nhưng không một dữ liệu nào được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật 100%. Do vậy, chúng tôi không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối và cũng sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của người sử dụng. Tất cả các thông tin, tài liệu không mang tính chất riêng tư được người sử dụng đưa lên website đều không được xem là thông tin mật, IMATS được phép toàn quyền sử dụng hay chuyển tải cho bất kỳ mục đích nào.

IMATS được phép sử dụng bất kỳ ‎ý tưởng hay khái niệm nào mà bạn đã đưa lên website cho tất cả các mục đích không giới hạn, bao gồm cả việc phát triển, sản xuất hay tiếp thị sản phẩm. Chúng tôi không có trách nhiệm phải bồi thường hay thưởng cho người cung cấp.

Bạn phải ‎ý thức và bảo đảm những thông tin, tài liệu mà bạn gửi phải nằm trong quyền hạn sử dụng của bạn; điều đó có nghĩa IMATS sẽ không vi phạm bất cứ quyền lợi nào của bên thứ ba.

IMATS có quyền từ chối một số tài liệu bạn gửi mà không bắt buộc phản hồi lý do.

2.2. Quyền và trách nhiệm của người sử dụng

IMATS cho phép người sử dụng xem, chiết xuất thông tin trên website (in, tải, chuyển tiếp…) hoặc chia sẻ cho người khác nhưng chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại với điều kiện phải trích dẫn thông báo bản quyền sau đây: COPYRIGHT 2021 © ALL RIGHT RESERVED IMATS.

Bạn đảm bảo tuân theo pháp luật và các quy định liên quan đến việc sử dụng website của IMATS. Bạn không được phép can thiệp, gây ảnh hưởng đến việc sử dụng website của những người sử dụng khác Bên cạnh đó, bạn không có quyền can thiệp vào hoạt động và quản lý website của IMATS.

Bạn nhận thức rõ và chấp nhận rằng IMATS và/hoặc các công ty thành viên/đơn vị trực thuộc /nhân viên IMATS không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí phát sinh từ bất kỳ quyết định nào của bạn khi sử dụng bất kỳ thông tin nào trên website với bất kỳ nguyên nhân gì.

Nếu bạn không bằng lòng với bất kỳ thông tin nào trên Website hoặc với bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng thông tin trên Website này thì phương thức duy nhất bạn nên thực hiện là chấm dứt truy cập/sử dụng thông tin trên website.

3. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

3.1. Luật điều chỉnh

Điều khoản sử dụng được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Lưu ý, một điều khoản sử dụng bị vô hiệu theo quyết định của tòa án có thẩm quyền sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực thực thi của các điều khoản còn lại.

3.2. Liên hệ

IMATS luôn hoan nghênh những ý kiến và góp ý của bạn về nội dung website. Nếu có một phần nào đó của website này mà bạn cho rằng đã có dấu hiệu vi phạm bản quyền của bên thứ ba, vui lòng gửi liên hệ với Ban Truyền Thông của IMATS.

Thông báo này và tất cả các điều khoản sử dụng tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa IMATS và bạn liên quan đến việc sử dụng các thông tin trên website. Chúng tôi có thể điều chỉnh nội dung thông báo này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật lên website. Bạn nên thường xuyên truy cập website để theo dõi các quy định ràng buộc này khi sử dụng.